Nhóm WIC thân mời các hội viên tham gia nhóm WIC Membership dành cho các anh em cơ khí, giám sát sản xuất, nhà sản xuất, giám sát chất lượng, ...

Nội dung chính:

  • Hướng dẫn, xây dựng quy trình kiểm tra và phương pháp thi công.
  • Hướng dẫn thiết lập quy trình hàn và đánh giá tay nghề thợ hàn.
  • Hỗ trợ kiểm tra và đánh giá chất lượng vật tư đầu vào.
  • Hướng dẫn giám sát chất lượng sản sản phẩm hàn gồm kiểm tra trực quan, kích thước, thử áp, sơn, ...
  • Luôn cập nhật và giải thích các tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • Kênh thường trực chia sẽ dữ liệu việc làm (mục tiêu là tìm việc, không phải xin việc).
  • ...

Phí hội viên:

  • 500.000 đồng / năm.
  • Lưu ý: Thanh toán trước khi yêu cầu tham gia nhóm Telegram.

Xem chi tiết tại đây.

FIND YOUR TOOL ON AMAZON

wic_amazon
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2022 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy