Visual inspection – Kiểm tra mẫu phôi hàn đối với thi thợ hàn và quy trình hàn như sau.

Cập nhật ASME IX 2021.

Welder Qualification, yêu cầu kiểm tra và tiêu chí chấp nhận là QW-194.

PQR, không yêu cầu kiểm tra nhưng bạn có thể visual theo QW-194 miễn sao đảm bảo đủ đầy và đáp ứng yêu cầu cơ tính trong Table QW-451.1 (mối hàn groove nhé).

Lưu ý: Tham khảo thuật ngữ và định nghĩa về “test coupon” xem AWS A3.0 hoặc ASME IX QG-109.2.

 

ISO 15614-1 2017 – PQR

Tiêu chí quy trịnh tại Section 7.5 and ISO 5817.

Lưu ý: thuật ngữ sử dụng theo tiêu chuẩn này là “test piece”

 

ISO 9606-1 – Welder Qualification

Table 13 và Section 7.

Lưu ý: thuật ngữ sử dụng theo tiêu chuẩn này là “test piece”

 


Topics liên quan:

Visual inspection procedure

Welding Procedure Specification

ISO 9606 – welder qualification – preparation

ASME IX – Kiểm tra tay nghề thợ hàn trên sản phẩm?

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


FIND YOUR TOOL ON AMAZON

wic_amazon
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2022 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy