Hello,

Sáng nay mới nhận comments từ khách hàng vì lý do rất đơn giản thế này “Quên zip folder mà gủi email băng file *.rar”.

Các anh lớn thì thường dùng máy công ty có bảo mật và không xài định dạng file *.RAR thương mại, một số máy tính như Surface, Mac thì nó thường đọc dữ liệu từ các ứng dụng hoặc brown nên khi nhận file *.rar thì không mở được hoặc nhờ bên thứ ba.

o đó, cái tuy đơn giản nhưng nó hơi nặng đầu với các anh dùng máy fix chức năng của admin. Nên tôi khuyên anh em thay đổi cách tiếp nhận file và gửi file cho khách hoặc nhóm bằng file *rar mà nên dùng zip.

–Tips cá nhân xin gửi anh em, chúc anh em làm việc hiệu quả–

 

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


FIND YOUR TOOL ON AMAZON

wic_amazon
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2022 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy