Kiểm tra vật tư kết hợp với kiểm tra chứng chỉ vật liệu là câu hỏi phổ biến và nhiều nhất về vật liệu.

Mindset của bạn kiểm tra như thế nào? kiểm tra số heat number và kích thước đúng là đủ chưa?

—> Chưa nhé, mỗi yêu cầu vật liệu cơ bản hoặc vật liệu phụ khác nhau.

 

Ví dụ đơn giản thế này:

Ví dụ 1: ASTM A516 Gr. 70 bạn kiểm tra các yêu cầu trong spec này thì không đủ, mà phải tham chiếu đến các yêu cầu chung nằm trong ASTM A20. Xem hướng dẫn nhận dạng ASTM A516.

Ví dụ 2: ASTM A106 Gr. B, cũng như trên là xem thêm các yêu cầu chung tại ASTM A530. Xem hướng dẫn nhận dạng ASTM A106.

 

Qua hai ví dụ, chúng ta thấy việc kiểm tra không đơn giản là chỉ nhìn số heat number và kích thước là đủ mà phải tuân thủ các yêu cầu theo từng spec và các yêu cầu chung.

 

Ví dụ 3: bạn hiểu thế nào về marking ASTM A234 WPBW —> Nghĩa là pipe fitting có đường hàn (kiểm tra trực tiếp sản phẩm) và mối hàn đó phải làm RT (xem trong chứng chỉ). ASTM A234 WPBU —> chứ “U” có nghĩa là mối hàn làm UT thay cho RT.  Trường hơp, làm từ ống đúc (seamless) thì đánh dấu “S” hoặc bỏ.

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


FIND YOUR TOOL ON AMAZON

wic_amazon
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2022 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy