[VN] Đăng ký ôn luyện thi 3.1

Nhằm hỗ trợ kiến thức tổng quát cho anh em, mình lập nhóm ONLINE để tương tác và giải đáp các câu hỏi và chủ đề liên quan đến khóa học 3.1. Anh em nào có kế hoạch ổn luyện và học thì để lại thông tin dưới đây.


Yêu cầu

  • Bạn đã có kết hoạch cụ thể và target ngày học trước khi đăng ký tham gia khóa này (bạn chưa chuẩn bị sẵn sẽ khó đạt chất lượng như mong đợi với nội dung đề ra).
  • Kết nối online qua PC hoăc Phone, ứng dụng hỗ trợ Microsoft Teams.
  • Anh/Em đăng ký tham gia phải chuẩn bị bài trước như nội dung thảo luận để tương tác tốt.
  • Link tham gia: sẽ được thông báo qua email hoặc trên MS Teams.

Nội dung thảo luận

  • Tương tác online, đưa ra các keynotes, hỗ trợ giải đáp các câu hỏi và phương pháp loại trừ các câu trả lời.

Lưu ý quan trọng

  • Phí, tính phí thấp để anh em có trách nhiệm tham gia như đúng giờ, chuẩn bị bài trước để hỗ trợ tốt hơn.

  • Kết nối, mình xây dựng nhóm cho mục đích kết nối và hỗ trợ từ xa như hướng dẫn các keynotes, đọc các sơ đồ, ôn luyện cho hợp lý, giải đáp và trả lời câu hỏi. Không phải là khóa học của trung tâm Tiên Phong nên anh/em tự đăng ký tham gia chính thức trên T.W.I.

  • Hỗ trợ, những anh/em thi đậu phải có trách nhiệm chia sẽ ít nhất 2 buổi ONLINE cho những bạn có kế hoạch thi. Người hỗ trợ sẽ được nhận phí như trên. Phần thưởng cuối khóa mình sẽ dành cho những anh/em nào đạt chứng nhận.

  • Chuân bị, bạn phải đọc tài liệu 3.1 hiểu ít nhất 3 lần hoặc có kinh nghiệm làm về hàn ít nhất 3 năm. Thời gian trao đổi 2.5 giờ mỗi tối trôi đi rất nhanh từng chương nên chỉ lưu ý quan trọng. Bạn chưa sẵn sàn sẽ không đạt mong đợi của khóa online này.


Đăng ký

Đăng ký tham gia và để lại thông tin tại đây.

Tương tác giới hạn 10 người, anh em nào đang ký sau thì cố gắng ôn và hẹn qua tháng 4.
Đăng ký tham gia và để lại thông tin tại đây