Vấn đề bản quyền cho tiêu chuẩn kỹ thuật

Bản PDF có điều kiện sử dụng bản quyền cá nhân như sau:

 1. In 1 lần và chỉ dùng cho một người, không được copy ra nhiều bản để chia sẻ cho hơn 1 người sử dụng – ngay cả người cùng công ty.

 2. Không được chia sẻ với người sử dụng khác. Không được post trên mạng nội bộ (thư viện công ty, chia sẻ qua email cho người khác – ngay cả trong nội bộ công ty).

Bản In có điều kiện sử dụng như sau:

 1. Không được copy ra nhiều bản để chia sẻ cho hơn 1 người sử dụng – ngay cả người cùng công ty.

 2. Không được scan và đăng lên mạng nội bộ (thư viện công ty, chia sẻ qua email cho người khác – ngay cả trong nội bộ công ty).

Online Platform EWB có thể sử dụng bản PDF với bản quyền thương mại cho toàn bộ công ty.

 1. Tự động cập nhật những thay đổi hay phiên bản mới nhất miễn phí và ngay lập tức

 2. Không giới hạn bản in, số lượt tải về và số lượt chia sẻ trong nội bộ công ty. Có thể sử dụng cho toàn công ty không giới hạn số người sử dụng.

 3. Có thể truy cập và xem phần tóm tắt của gần 1,8 triệu tiêu chuẩn từ hơn 400 nhà xuất bản.

 4. Tạo ra watch list để theo dõi từng bộ tiêu chuẩn theo từng dự án. Mỗi khi có cập nhật về tiêu chuẩn, sẽ nhận được thông báo qua email.

 5. Đặt lệnh tìm kiếm thông tin và kết quả sẽ tự gửi vào email theo lệnh.

 6. Có thể quản lý các tiêu chuẩn sẵn có trong công ty dưới dạng link URL

 7. Có thể sử dụng công cụ hỗ trợ:

Tìm Kiếm Thông Minh smart search (kết quả có sau vài giây, hệ thống tự đề xuất các tiêu chuẩn liên quan),

Ghi Chú annotation (đánh dấu, ghi chú, thảo luận trên một phần thông tin bất kỳ của tài liệu),

Theo Dõ i watch list (Sắp xếp tiêu chuẩn theo dự án, và được thông báo về cập nhật qua email)

Lưu ý : Những tài liệu tải về tuy không giới hạn số lần tải, không giới hạn số lần in ra nhưng cần lưu ý những vấn đề về bản quyền sau:

 • Chỉ được sử dụng bởi người tải xuống chứ không được chia sẻ cho người khác.
 • Không được tải lên hệ thống dữ liệu chung của công ty (ví dụ như thư viện).
 • Không được photocopy thành nhiều bản.

Support your order:

Vi Nguyen
Account Manager | Product Design (APAC)
Level 7, Bangunan KWSP | 38, Jalan Sultan Ahmad Shah | 10500 Penang, Malaysia
P: +604-2919247
E: [email protected]