Refer weld quality by Nguyen qc

refer with weld quality image by Nguyen Qc
link : https://drive.google.com/file/d/1vAOQtA4F7FJgbkWnk2oMe1rWlTkrbhHl/view?usp=sharing

2 Likes

Hình gì thế em? em sử dụng app này để chuyển hình nhỏ lại hoặc upload lên nè.
Application: screenpresso.

sao a ko cho up file giới hạn dụng lượng vậy ah

Upload max. 1MBs thôi ah. em zip lại hoặc sharing link nhé.

I can’t see anything bien

https://onedrive.live.com/?cid=83DEB6482B9D50AF&id=83DEB6482B9D50AF!2577&parId=83DEB6482B9D50AF!486&o=OneUp

1 Like

can you dowload on this link

Link em muốn gửi là gì thế? chuyển qua pdf để upload được không?

file ảnh nén đó a , có 2 link , link nào cũng tải dc, vì pdf ko có tải lên dc

Anh thấy được mà, em edition hoặc tạo topic mới, nói rõ nội dung muốn truyền tải nhé. Thật sự giới hạn quyền nên anh không xem được.

vậy ah , để e xem lại, thank anh