Hướng dẫn sử dụng cộng đồng https://weldinginspections.net

Giao diện

Mở giao diện đăng ký WIC: Welding Inspection Community. > chọn đăng ký với Google / Linkedin / Twitter / hoặc Email > Xác nhận Username và Password > Kích hoạt đăng ký qua link được gửi về email đã đăng ký (nếu không tìm thấy hộp thư inbox, xem trong hộp thư spam mail).

Đăng nhập

Đăng nhập sau khi kích hoạt tài khoản > thực hiện 3 bước đăng nhập như hình dưới và thẻ thông tin cần cập nhật.
tuy_chinh

Tùy chỉnh

Mở từng thẻ để tùy chỉnh profile của bạn, mở tab tùy chỉnh bên trái màng hình (PC).

 • Thẻ ACCOUNT

  • Username: không thay đổi.
  • Profile picture: cập nhật hình đại diện (avatar).
  • Name: Họ và tên đây đủ.
  • Email: thêm email hoặc thay thế email.
  • Password: nếu bạn muốn thay đổi password.
  • Two-Factor Authentication: bảo mật đăng nhập thừ bên thứ 2.
  • Associated Accounts: bạn có thể chọn kết nối thêm email như Google / Linkedin / Twitter.
 • Thẻ PROFILE

  • About me: Giới thiệu về bản thân, nghệ nghiệp.
  • Timezone: chọn ASIA/Bangkok.
  • Location: Vietnam
  • Website: trỏ backlink nếu có hoặc sử dụng URL linkedin profile.
  • Profile header: chọn hình đại diện cover page.
  • User card background: chọn hình nền cho giao diện cá nhân.
  • Featured topic: lựa chon topic tiêu biểu của bạn muốn thể hiện trong profile cá nhân.
 • Thẻ EMAIL

  • Email: lựa chọn email bạn muốn nhận, nếu không muốn làm phiền chọn never.
 • Thẻ NOTIFIFCATIONS

  • Notifications: lựa chọn loại thông báo bạn muốn nhận, nếu không muốn làm phiền chọn never.
  • Live Notifications: lựa chọn loại thông báo bạn muốn nhận qua giao diện website / popup, nếu không muốn làm phiền chọn denied permission.
  • Messages: Mặt định cho phép thành viên khác gửi tin nhắn cho bạn, nếu không muốn bỏ tick Allow other users to send me personal messages.
 • Thẻ CATEGORIES

  • Chọn thẻ bạn muốn nhận thông tin khi có cập nhật mới hoặc từ chối.
 • Thẻ USERS

  • Chọn thành viên bạn quan tâm và muốn nhận thông tin khi có cập nhật mới hoặc từ chối.
 • Thẻ TAGS

  • Lựa chọn TAG muốn nhận thông tin khi có cập nhật mới hoặc từ chối.
 • Thẻ INTEFACE

  • Theme: mặt định light theme. Nếu bạn muốn giao diện tối chọn dark theme.
  • Text Size: chọn kích thước chữ phóng to hay thu nhỏ.
  • Interface language: mặt định ENGLIGH. Bạn có thể chọn giao diện tiếng việt chọn Việt Nam.
  • Default Home Page: tùy chọn nội dung hiển thị ở homepage.
  • Other: tùy chọn tick vào nội dung bạn muốn nhận thông tin hoặc hiển thị thông tin.

Lưu ý: Sau khi thay đổi thông tin phải cập nhập ở nút save changes phía dưới mỗi thẻ để xác nhận thay đổi.

Trả lời

Nút Reply nằm ở cuối mỗi bài, bạn có hai lựa chọn trả lời theo topic (nút xanh) hoặc trả lời từ các sub-reply (nút đỏ)

Đăng bài

Bạn phải đăng nhập tài khoản để tiếp tục đăng bài trên diễn đàn.
Tùy chọn cho phép đăng bài tùy theo từng Category, mặt định mục #supports được đăng bài. Những categogy khác được phân loại theo từng cấp khác nhau và từng user sử dụng.

Nhập nội dung tiêu đề, chọn Category (mặt định #supports ) và để lại nội dung câu hỏi/bài đăng.

.

Bạn gặp khó khăn sử dụng, liên hệ email để được hỗ trợ.

1 Like