Hướng dẫn kiểm tra vật liệu và đánh giá chứng nhận sản phẩm

Nội dung

 • Khóa học CƠ BẢN về những vật liệu phổ biến như S275, A36, A106, A182, A240, … Hướng dẫn kiểm tra và đánh giá chứng nhận vật liệu, kiểm tra đánh dấu nhận dạng đúng sản phẩm.

 • Lập yêu cầu mua vật tư, đánh giá các rửi ro ảnh hưởng đến chất lượng mua hàng.

 • Lập báo cáo nhận vật tư và truy vấn vật tư trong quá trình gia công.

 • Review chứng chỉ vật liệu carbon steel, alloy steel, thành phần, cơ tính, các thử nghiệm bổ sung, các yêu cầu NDT.

 • Vật liệu:

  • Plates: ASTM A36, A240, A516, EN 10025-2.
  • Pipe: ASTM A53, A106, A312, A333.
  • Fittings: ASTM A105, A182, A234, A403.
  • Bolting: ASTM A193, A194, A325.
  • Gasket: ASME B16.20.
  • Tiêu chuẩn tham khảo: EN 10204, ASME B16.5, B16.9, B16.11, B16.20 B36.10, B36.19, …
 • Lịch học: xem tại link đăng ký.

Bạn nên tham gia

 • Khóa học cho bạn những kiến thức cơ bản về nhóm vật liệu phổ biến, giảm rủi ro sai sót trong quá trình đánh giá/kiểm tra, sản phẩm không phù hợp, khách hàng từ chối hoặc làm rõ các yêu cầu về vật liều từ khâu chào thầu dự án.

 • Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, liên kết các báo cáo nhằm tăng tối đa hiệu quả công việc.

 • Bạn là thành viên nên được mời vào nhóm https://weldinginspections.net/g/VN_PRO, chỉ những người trong nhóm mới nhìn thấy topics tại thư mục Pro_Members - Welding Inspection Community

Đối tượng tham gia

 • Giám sát hàn hoặc giám sát sản xuất có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm ống hoặc kết cấu.

 • Chuyên viên mua hàng ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

 • Tổ trưởng tổ lắp ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Yêu cầu

 • Thành viên chuẩn bị ít nhất hai (02) câu hỏi liên quan đến nội dung thảo luận và chuẩn bị bài trước khi tham gia, tài liệu được cập nhập qua email, MS Forms hoặc

 • Đăng ký Microsoft Teams trước khi tham gia khóa học.

 • Nhóm online sẽ thông báo trước qua email/zalo/topic. Thanh viên tham gia vào nhóm MS Teams trước 10 phút như đã lên lịch để kiêm tra kết nối, giới thiệu, câu hỏi và giải đáp.

FQA

1. Bạn nhận được gì sau tham gia khóa học?

2. Tài liệu tham khảo?

 • Tiếng anh.

3. Yêu cầu thành viên có kinh nghiệm làm việc?

 • Yes, rất khó tiếp cận nếu bạn chưa hình dung nó là hình dạng nó ra sao trong đầu.

Đăng ký