Con đường để trở thành Welding Inspector?

Dear All,

Mong mọi người tư vấn giúp em con đường để hướng tới trở thành Welding Inspecter?
Em có đam mê với lĩnh vực này ạ.

Thanks!

Cảm ơn bạn tham gia diễn đàn.
Câu hỏi của bạn hơi rộng, để bắt đầu từ đâu thì khó hướng cho bạn theo hướng nào.
Theo mình nên bắt đầu tập tành lần với lĩnh vực QC, đọc thêm các yêu cầu dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng nhiều như ASME, AWS và BS EN ISO.
Tư từ tìm hiểu dần về chứng nhận giám sát hàn như SCWIP hoặc AWS CWI, hai chứng nhận này rất phổ biến và nhiều tài liệu học tập.
Có rất nhiều câu hỏi ôn tập CSWIP, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
Bạn hãy tìm trên google và tải về tài liệu mới nhất phù hợp để học dần.