Có hai thuật ngữ sử dụng trong báo cáo kiểm tra và chứng nhận tay nghề thợ hàn đáp ứng yêu cầu ASME IX.

___Test Coupon: kiểm tra trên mẫu thử, có thể thực hiện RT/UT hoặc kiểm tra cơ tính.

___Production Weld: kiểm tra trên sản phẩm bằng phương pháp RT/UT, chỉ thực hiện các process nào đáp ứng yêu cầu QW-304.1 và QW-405.1.

Phương pháp áp dụng:

Các processes áp dụng là SMAW, SAW, GTAW, PAW hoặc GMAW (ngoại trừ short circuiting mode). Do đó, các phương pháp phổ biến được áp dụng như SMAW (MMA), GTAW (TIG), SAW và FCAW cho phép các phương pháp này.

Như đã nêu trên, có hai cách để kiểm tra tay nghề thợ hàn trên mẫu "test coupon / production weld", ngoại trừ yêu cầu khác. Do đó, chứng ta có thể chọn phương án 2 là thực hiện trên sản phẩm thay thế trên mẫu --> thực hiện RT để đánh giá chất lượng tay nghề thợ hàn.

 

Kích thước mẫu sản phẩm:

QW-304.1_Welder : tối thiểu 150 mm hoặc tối đa 4 mẫu sản phẩm --> RT/UT đánh giá theo QW-191.

QW-305.1_Welding_Operator: tối thiểu 1000 mm hoặc tối đa 4 mẫu sản phẩm --> RT/UT đánh giá theo QW-191.

Lưu ý: sự khác nhau giữa welder và welding operator --> xem định nghĩa tại QG-109.2.

 

Thực hiện:

___SMAW, GTAW, FCAW - chiều dài phôi hoăc chu vi mẫu sản phẩm hàn lớn hơn 150 mm: 01 mẫu.

___SMAW, GTAW, FCAW - chiều dài phôi hoăc chu vi mẫu sản phẩm hàn nhỏ hơn 150 mm: tối đa 04 mẫu.

___SAW - chiều dài mẫu phôi hoặc sản phẩm hàn là 1000 mm: 1 mẫu.

 

Liên hệ tư vấn tại đây hoặc,

Xem thêm báo cáo kiểm tra và hồ sơ dự án tại đây và hướng dẫn xây dựng quy trình hàn.

 

Tải mẫu báo cáo danh sách thi thợ hàn trên mẫu sản phẩm [pdf-embedder url="https://weldinginspections.net/wp-content/uploads/2021/10/Form_List-of-welder-for-first-three-production-welds.pdf" title="Form_List of welder for first three production welds"]

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


FIND YOUR TOOL ON AMAZON

wic_amazon
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy