Nhận diện sự khác nhau giữa PQR và WPS thì bạn sẽ rảnh hơn khi thực hiện dự án, ví dụ như sau:

___Quy trình yêu cầu các thông số hàn có Heat Input nhỏ hơn PQR —> tất nhiên là được rồi vì nó yêu cầu PQR có CVN.

___Yêu cầu que hàn tối đa (2.4 hoặc 3.2 mm ) tất nhiên rồi —> nó thuộc non-essential nên bạn có thể phát triển cái WPS mới.

___ASME IX code 2 năm thay đổi bản cập nhật mới—> không thể cứ mời đăng kiểm tới hoài.

___Thay đổi chủ sở hữu —> cái đơn vị được chứng nhận khác với hồ sơ PQR, ….

 

Rất nhiều lý do để làm lại và phát triển cái mới. Do đó, ASME đã làm rõ các yêu cầu này trong QW-200 về các yêu cầu nội dung trong WPS, PQR, nội dung được thay đổi ….

 

Rút gon tí thế này:

 

PQR:

Nên chạy một PQR đảm bảo công việc và chứng thực bới bên thứ 3 trên bản gốc (giữ lại nhé, bao gồm hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm, chứng chỉ vật liệu, …) nếu có thay đổi về chủ sở hữu, các non-essential thì không ảnh hưởng gì đến cái WPS của bạn.

Thông số và các biến ghi trên PQR là giá trị thực tế, không áp dụng các dãy cho phép trong QW-250.

 

WPS:

Tất nhiên có PQR thì mới phát triển WPS được, một PQR có thể phát triển nhiều WPS và ngược lại, xem QW-200 hoặc kết hợp processes khác.

 

WPS có cần chứng thực bên thứ 3 hay không?

–> Không cần, mỗi lần làm mới và phát triển WPS theo yêu dự án, bạn tự xây dựng sau đó trình khách hàng duyệt (lưu ý: đính kèm cái PQR để đối chiếu). Nếu không tự tin thì mời đơn vị có năng lực thực hiện giúp bạn.

Thông số và các biến ghi trên WPS thì được cho phép áp dụng các thông số dựa vào các dãy cho phép trong QW-250.

 

Tóm lại: bạn đọc các yêu cầu trong QG và QW sẽ thông thạo các yêu cầu trên để làm việc với khách hàng.

 

Xem thêm các WPS tại đây hoặc liên hệ tại đây để được tư vấn.

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


FIND YOUR TOOL ON AMAZON

wic_amazon
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2022 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy