This topic contains 0 voices and has 0 replies.
0 voices
0 replies
 • Author
  Posts
  • #13940 Reply
   WIC
   Keymaster

   Hello, Biên nhận một vài câu hỏi liên quan đến việc có cần thiết phải xây dựng PQR cho quy chuẩn ASME IX 2021. Trong khi đó những phiên bản trước đã xây dựng rồi?

   Trả lời: Phiên bản mới có cập nhật một số nhưng vẫn CÓ THỂ sử dụng những giá trị kiểm tra và thử nghiệm từ phiên bản cũ dùng để phát triển WPS. Bạn nên cập nhật WPS mới phù hợp với các nội dung yêu cầu trong QW-200.1 và QW-250. Những giá trị kiểm tra thử nghiệm trong PQR từ phiên bản cũ CÓ THỂ chấp nhận tại QG-108.

   Tiếp theo, bạn có thể phát triển WPS dựa vào các PQR đã xây dựng miễn sao các biến hàn (essential variables) không dược thay đổi như đã quy định tại các bản  QW-250.

   Xem các mẫu WPS tại đây [https://weldinginspections.net/wps/] hoặc các mẫu khác đã cập nhật trên Linkedin.

Topic tags
Reply To: Xây dựng PQR mới theo quy chuẩn hiện hành
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy