Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13252 Reply
   bien
   Keymaster

   QW-406.1 Min. preheat temperature

   Dựa vào đâu để đưa vào WPS, trong khi QW-406 chỉ nói đến không được giảm quá 55 độ C?
   --> Xác định theo Code Construction, như ASME VIII, ASME B31.1, B31.3, ... để xác định nhiệt nung nóng tối thiểu cho phép

   QW-406.2 Max. inter-pass temperature

   Dựa vào yêu cầu dự án, và các RP (recommend practice) để xây dựng PQR phù hợp với dẫy nhiệt độ, thông thường:
   ___ Carbon Steel: 250 độ C
   ___ Stainless Steel: 150 độ C.
   ____ Tham khảo thêm: API RP 582 hoặc ASME VIII Div. 2021 NONMANDATORY APPENDIX R

   Trường hợp nhiệt độ Inter-pass temp. thấp hơn pre-heat temp. thì sao?
   --> Gia nhiệt tối thiểu bằng min. pre-heat temperature.

Viewing 0 reply threads
Reply To: QW-406 - Preheat
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy