last updated by bien 1 year, 2 months ago
1 voice
2 replies
 • Author
  Posts
  • #13149 Reply
   bien
   Keymaster

   ASME IX 2021 – P-Number Qualified cho các nhóm vật liệu EN 10025-2 như S275JR, S355JR, S355J2.
   Xem ASSME IX 2021 – QW-422 page 144.

   So sánh với ISO 15608 thì vẫn phân loại nhóm 1.1 và 1.2.
   Để giảm thiểu các PQR chạy thêm, bạn có thể update các WPS từ các PQR đã qualified cho nhóm này.

   Bạn cần hỗ trợ và tư vấn liên hệ tại: https://weldinginspections.net/procedure

  • #13158 Reply
   Andy
   Guest

   Can we get a new format?

Topic tags
Reply To: QW-403.11 P Number qualified / ASME IX 2021
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2022 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy