last updated by Hiền 4 months, 3 weeks ago
1 voice
5 replies
 • Author
  Posts
  • #13706 Reply
   Hiền
   Guest

   Hi mọi người,
   Vấn đề này hơi nằm ngoài 3.1 một tí .
   Trong quá trình thợ hàn điều chỉnh U và I , thường xuất hiện trường hợp điều chỉnh 1 trong 2 thì biến còn lại cũng thay đổi . Vậy đây là kết quả của đường đặc tuyến nguồn hay đường đặc tuyến của hồ quang.

  • #13707 Reply
   WIC
   Keymaster

   em hổi cái này "đường đặc tuyến nguồn hay đường đặc tuyến của hồ quang". Thật sự anh không hiểu qua tiếng Việt này làm.
   Cơ bản, WPS tùy theo process thì CC hoặc CV. Cứ thế mà áp dụng thôi.

  • #13710 Reply
   Hiền
   Guest

   Ý em không nói đến chuyện CC hay CV anh.
   Qua section SAW em thấy U và I của phương pháp này chạy trên khoảng khá rộng (U>50,I>1000) nên em thắc mắc là có phải với mọi U và I trong khoảng này ( Ví dụ : Heat input vẫn đáp ứng , U ở cận thấp và I ở cận cao ) thì hồ quang hàn vẫn ổn định không.Tìm hiểu thì em thấy có mối liên hệ gọi là " đặc tính của hồ quang " ( Hình em gửi ) Nhưng nó cũng không nói rõ là áp dụng như thế nào . Trong quá trình làm việc em có thấy khi setting U và I máy cũng tự điều chỉnh theo cái này thì phải nhưng em cũng không chắc chắn lắm.
   Em muốn biết chỗ này kĩ 1 tí , để sau này viết pWPS hay làm việc với thợ , đưa ra 1 cặp thông số U/I mà người ta chỉnh dưới máy hoài không được cũng kì.

  • #13711 Reply
   Hiền
   Guest

   https://photos.google.com/photo/AF1QipMiKJd8sSePG6mhX8hITppobUuqPl2WLUcKPtSU

  • #13709 Reply
   Hiền
   Guest

   Ý em không nói đến chuyện CC hay CV anh.
   Qua section SAW em thấy U và I của phương pháp này chạy trên khoảng khá rộng (U>50,I>1000) nên em thắc mắc là có phải với mọi U và I trong khoảng này ( Ví dụ : Heat input vẫn đáp ứng , U ở cận thấp và I ở cận cao ) thì hồ quang hàn vẫn ổn định không.Tìm hiểu thì em thấy có mối liên hệ gọi là " đặc tính của hồ quang " ( Hình em gửi ) Nhưng nó cũng không nói rõ là áp dụng như thế nào . Trong quá trình làm việc em có thấy khi setting U và I máy cũng tự điều chỉnh theo cái này thì phải nhưng em cũng không chắc chắn lắm.
   Em muốn biết chỗ này kĩ 1 tí , để sau này viết pWPS hay làm việc với thợ , đưa ra 1 cặp thông số U/I mà người ta chỉnh dưới máy hoài không được cũng kì.
   https://photos.google.com/photo/AF1QipMiKJd8sSePG6mhX8hITppobUuqPl2WLUcKPtSU

  • #13708 Reply
   Hiền
   Guest

   https://photos.google.com/photo/AF1QipMiKJd8sSePG6mhX8hITppobUuqPl2WLUcKPtSU
   Ý em không nói đến chuyện CC hay CV anh.
   Qua section SAW em thấy U và I của phương pháp này chạy trên khoảng khá rộng (U>50,I>1000) nên em thắc mắc là có phải với mọi U và I trong khoảng này ( Ví dụ : Heat input vẫn đáp ứng , U ở cận thấp và I ở cận cao ) thì hồ quang hàn vẫn ổn định không.Tìm hiểu thì em thấy có mối liên hệ gọi là " đặc tính của hồ quang " ( Hình em gửi ) Nhưng nó cũng không nói rõ là áp dụng như thế nào . Trong quá trình làm việc em có thấy khi setting U và I máy cũng tự điều chỉnh theo cái này thì phải nhưng em cũng không chắc chắn lắm.
   Em muốn biết chỗ này kĩ 1 tí , để sau này viết pWPS hay làm việc với thợ , đưa ra 1 cặp thông số U/I mà người ta chỉnh dưới máy hoài không được cũng kì.

Reply To: Mối quan hệ giữa cường độ và điện áp dòng hàn.
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy