This topic contains 0 voices and has 0 replies.
0 voices
0 replies
 • Author
  Posts
  • #13935 Reply
   WIC
   Keymaster

   ASME IX - QW-153 hiểu rõ về thuật ngữ "Minimum specified tensile strength of the weld".

   Đây là tiêu chí đánh giá chất lương mối nối với gia trị yêu cầu tối thiểu là không thấp hơn 95% vật liệu cơ bản (trường hợp đứt ngoài vùng kim loại hàn, tức là đứt trên phần vật liệu cơ bản). Nhưng tra giá trị đó ở đâu, trong khi bạn tham khảo đến chứng chỉ vật tư, tiêu chuẩn vật liệu và ASME IX có chút hơi nhầm lẫn. Sau đây mình giúp các bạn phân biệt như sau

   Chủng loại vật liệu ASTM A516 Gr. 70:

   • Minimum specified tensile strength: 70 ksi (70,000 psi).
   • Tensile strength ghi trong chứng chỉ vật liệu phải cao hơn giá trị trên.

   Chủng loại vật liệu ASTM A312 TP304L:

   • Minimum specified tensile strength: 70 ksi (70,000 psi).
   • Minimum yield strength: 25 ksi (25,000 psi)
   • Tensile strength ghi trong chứng chỉ vật liệu phải cao hơn giá trị trên.

   Chủng loại vật liệu ASTM A312 TP304/TP304L:

   • Minimum specified tensile strength: 75 ksi (75,000 psi).
   • Minimum yield strength: 30 ksi (30,000 psi)
   • Tensile strength ghi trong chứng chỉ vật liệu phải cao hơn giá trị trên.

   Xem thêm hướng dẫn đánh giá chứng chỉ vật liệu.

Topic tags
Reply To: Minimum specified tensile - QW-153 hiểu như thế nào?
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy