This topic contains 0 voices and has 0 replies.
0 voices
0 replies
 • Author
  Posts
  • #13924 Reply
   WIC
   Keymaster

   Lưu ý quan trọng tôi muốn lưu ý đến các QC trong quá trình kiểm tra đánh dấu nhận dạng gốc trên ống ASTM A106 B.

   • Giá trị áp suất thử: phải ghi giá trị thực tế thử áp, xem hình dưới giá trị thử áp báo cáo trong MTC là 2970 psi thì đánh dấu thực tể phải là 2970 psi.
   • Thực hiện NDT: phương pháp thực hiện phải ghi rõ và đánh dấu "NDE".
   • Các đánh dấu nhận dạng khác xem tại đây.

   Để loại bỏ các NCR không cần thì các giám sát chất lượng nên yêu cầu cấp MTC và cung cấp hình "original markings" để kiểm tra trước khi chuyển hàng (shipping).

   Bạn cần tư vấn thêm liên hệ tại đây.

    

    

    

    

    

    

Reply To: Kiểm tra đánh dấu trên ống tại sao quan trọng đối với nhân viên QC?
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy