This topic contains 1 voice and has 0 replies.
1 voice
0 replies
 • Author
  Posts
  • #13150 Reply
   bien
   Keymaster

   "H" - Hold Point
   "W" - Witness Point
   H và W là hai điểm quan trọng trong ITP (Inspection and Test Plan) bạn phải thông báo cho các bên để kiểm tra, chứng kiến trước khi chuyển sang bưới tiếp sau.

   Điểm "H" sẽ yêu cầu cao hơn điểm "W" (để hiểu rõ thì đọc các định nghĩa trong ITP):
   - H - yêu cầu các bên phải xác nhận trước khi chuyển bước sau, trong trường hợp Khách hàng và đại diện không có mặt thì nhà sản xuất phải đợi để xác nhận.
   - W - yêu cầu các bên phải xác nhận, nhưng không nhất thiết phải dừng công việc.

   Hai điểm trên, đối với tình hình đại dịch Khách hàng không tham gia chứng kiến thì sao?
   --> Bạn có thể lựa chọn video call với điều kiện gửi thông báo (NOI) đứng lịch và xác nhận với Khách hàng.

   Trường hợp điểm "W" nhưng khách hàng không tham gia được thì sao?
   --> Cty phải kiểm tra đúng và xác nhận kết quả cho Khách hàng, không cần phải Holding đến khi khách hàng đến chứng kiến.

   Do đó, lúc xây dựng ITP anh em nên lưu ý thật kỹ các điểm này. Nếu xem xét tình hình khó tham gia thì nên để W/H hoặc W/R (R-Review). Không nên đưa các điểm "H" quá nhiều.

   Bạn nên đặt điểm "H" ở đâu?
   --> Các vị trí quy trình (procedure), giao hàng (IRN - Inspection release note) vì nó ảnh hưởng đến cost variation sau này.

   Bạn cần tư vấn liên hệ: https://weldinginspections.net/procedure

Topic tags
Reply To: ITP - "H" Hold Point & "W" Witness Point
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy