This topic contains 0 voices and has 0 replies.
0 voices
0 replies
 • Author
  Posts
  • #13668 Reply
   bien
   Keymaster

   Thông báo: mình tạm dừng topic này cho đến khi mở lại sẽ thông báo. Anh/em có câu hỏi để lại diễn đàn hoặc nhóm Zalo tại đây.

   Xem các video hướng dẫn tiếng Việt --> here.

   Chủ đề liên quan:

   __Các thủ tục chuẩn bị và giám sát hàn.

   __Bài tập về nhà (Appendix cuối sách) --> here.

   __CSWIP 3.1 - notes -->here.

   __CSWIP 3.2 - answers --> here.

   __CSWIP 3.2 - notes --> here.

   __CSWIP 3.1 - keynotes --> here.

   __CSWIP 3.1 - trial exam -->here.

Topic tags
Reply To: CSWIP
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy