This topic contains 0 voices and has 0 replies.
0 voices
0 replies
 • Author
  Posts
  • #13973 Reply
   WIC
   Keymaster

   Đây là hình ảnh lưu ý đến bạn để chuẩn bi mẫu thi quy trình hàn và thợ hàn, nếu mẫu thực hiện hàn một phía nên pre-set một góc độ vừa phải để đảm bảo sao khi hoàn thành mối nối thì mẫu thi phẳng hợp lý hơn là quá cong vênh.

   Giá trị góc pre-set tùy thuộc vào kiểu mối nối và góc mở, thông tường từ 1.5~5 độ.

Topic tags
Reply To: Chuẩn bị phôi thi mẫu Quy trình và thợ hàn
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy