This topic contains 1 voice and has 0 replies.
1 voice
0 replies
 • Author
  Posts
  • #13907 Reply
   WIC
   Keymaster

   Topic này hướng dẫn cách thiết lập mẫu làm rõ các vấn đề với khách hàng trước khi thực hiện dự án, trong lúc thực hiện dự án. Kể cả các phát tính tính phí sau này.
   Lưu ý: thiết lập ra các chỉ tiêu và làm rõ sẽ giúp bạn tổng quát được dự án, giám sát các quá trình nhằm giảm các sai só.

   Bạn cần làm nhiều lần và mỗi dự án nên làm tối thiểu 1 mẫu để các bên liên quan tham gia và giám sat. Xem thêm --> https://weldinginspections.net/project-clarification/

Topic tags
Reply To: Chuẩn bị mẫu làm rõ "Classification"
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy