Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13138 Reply
   WIC
   Keymaster

   Hello,
   Mình có nhận một số câu hỏi liên quan đến Quy chuẩn D1.1 2020 về việc chạy PQR với single process hay combined (kết hợp) processess?
   --> Bạn nên chạy các PQR theo AWS D1.1 2020 và các phiên bản trước nên chạy PQR single. Sau khi thử nghiệm các kết quả ok thì có thể combination các processes đó trong WPS.

   Bạn cần kiểm tra ở đâu?
   --> xem Line 34) Table 6.5 of AWS D1.1 2020: không cho phép bỏ process.

   • PQR: nên chạy single, tức là process nào chạy process đó, không nên kết hợp dạng GTAW+ FCAW/SAW, ...
   • WPS: bạn có thể phát triển dạng single hoặc combined các process, miễn sao các essential không thay đổi.

   Anh/em cần tư vấn liên hệ: https://weldinginspections.net/procedure/

Viewing 0 reply threads
Reply To: AWS D1.1 2020 - single process or combined processes
Your information:




Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy