Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13152 Reply
   bien
   Keymaster

   Sự khác nhau gữa ASTM A516 Gr. 70N and Gr. 70 là gì?
   --> khác nhau chính là vật liệu có xử lý nhiệt (Gr. 70N) và vật liệu không xử lý nhiệt (Gr. 70).

   Về giá cả và mục đích sử dụng chắc chắn khác nhau, bạn xem trong thiết kế có apply "Normalizing" và đơn giá mua hàng.

   Kiểm tra như thế nào?
   __ASTM A516 Gr.70N là vật liệu có xử lý nhiệt "Material Treated" nên markings phải có đóng số cứng "MT". Yêu cầu tại ASTM A516/A516M-18 (ASME II 2021), SA-20/20M Section 13.
   __ASTM A516 Gr. 70 không yêu cầu xử lý nhiệt nên không yêu cầu đánh dấu "MT".

Viewing 0 reply threads
Reply To: ASTM A516 Gr. 70N and Gr. 70
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy