Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13179 Reply
   bien
   Keymaster

   Dung sai kiểm tra ống ASTM A106 ở đâu?
   --> Phiên bản áp dụng và chuẩn bị áp dụng là ASME SA-106/106M 2021 hoặc ASTM A106-08.
   ___Dung sai đường kính: theo ASTM A106 Section 16.2 và ASTM A530.
   ___Dung sai khối lượng: ASTM A106 Section 16.1 là -3.5% / +10%.
   ___Dung sai thickness: ASTM A106 Section 16.3, -12.5% / không giới hạn max..

   Lý do, tăngng thickness thì tăng khối lượng nên phải xác định khối lượng tịnh trên MTC thì bạn sẽ hiểu sai sót ở đâu? Nhà sản xuất khó sai số liệu này, chỉ có nhà phân phối sai sót chủ yêu.

   • This topic was modified 1 month, 2 weeks ago by bien.
Viewing 0 reply threads
Reply To: ASTM A106 - Tolerance
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy