Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13153 Reply
   WIC
   Keymaster

   Hiểu cách viết ASTM A105N hoặc ASME SA 105N.
   __N - Normalized: thường hóa.

   Chứng chỉ phải ghi rõ "Normalized" với nhiệt độ. Bạn có thể kiểm tra nhanh các note trong MTC (Material testing certificate". Để chắc chắn hơn, các nhà sản xuất còn dính kèm cái sơ đồ xử lý nhiệt để kiểm tra và đối chứng.

   Trường hợp "hot forming" khác với "normalizing" là gì?
   --> Để hiểu rõ cần xem xét các chứng chỉ về dãy nhiệt độ và phương pháp xử lý nhiệt.

   Đánh dấu "Normalizing" trên sản phẩm?
   --> Tiêu chuẩn không quy định đánh dấu "N" trên sản phẩm, nhưng các nhà sản xuất sẽ tư đánh giá cụ thể để phân biệt.

   Tiêu chuẩn quy định đánh dấu?
   --> Xem trong tiêu chuẩn forming production, tham khảo Material Markings.

Viewing 0 reply threads
Reply To: ASTM A105N
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy