Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: ,

 • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13261 Reply
   WIC
   Keymaster

   PQR xây dựng từ các phiên bản ASME IX đã lỗi thời có áp dụng trên phiên bản hiện tại không?

   --> Được áp dụng tại QG-108 và đảm bảo các ESSENTIAL VARIABLES phù hợp với phiên bản hiên tại áp dụng, PQR cũ phải thực hiện sau phiên bản năm 1962.

   Do đó, khi xây dựng PQR mới, các bạn có gắng thử nghiệm đủ các mẫu yêu cầu hoặc bổ sung thêm như RT, hardness, macro, impact để sử dụng cho mục đich lâu dài. Ngoại trừ trường hợp khác thì Cty đã tính phí qualify mới vào dự án thì tha hồ mà chạy PQR mới.

Viewing 0 reply threads
Reply To: ASME IX 2021 - PQR made on previous edition / lỗi thời
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy