Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

 • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13263 Reply
   WIC
   Keymaster

   QG-107 quy định về việc thay đổi chủ sở hữu công ty thì PQR cũ và trước đó có áp dụng không?

   --> Vẫn duy trì và áp dụng với Chủ sở hữu mới và đảm bảo các yêu cầu phù hợp với phiên bản hiện tại.

   Trong trường hợp này, bạn nên phát triển các WPS mới cho Chủ sở hữu mơi, logo mới từ các PQR cũ trước đó. Chắc chắn phiên bản không lỗi thời quá quy định tại QG-108.

   Bạn cần hỗ trợ tư vấn WPS theo ASME IX 2021, liên hệ tại đây.

Viewing 0 reply threads
Reply To: ASME IX 2021 - Ownership transfers / thây đổi chủ sở hữu công ty
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy