Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13145 Reply
   bien
   Keymaster

   Phiên bản ASME IX 2021 được published 01 Jul 2021 (bạn xem tại tờ cover book), Quy chuẩn này sẽ áp dụng chính thức khi nào?
   --> Để biết chính xác, bạn đọc tại QG-100 (d): tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành sẽ áp dụng chính thức, hiệu lực từ ngày 01/JAN/2022.

   Lưu ý, các thay đổi so với phiên bản trước bạn đọc tại "Summary of changes" hoặc xem tại phần hiển thị số "21" của section đã thay đổi.

Viewing 0 reply threads
Reply To: ASME IX 2021 khi nào áp dụng?
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy