Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13155 Reply
   bien
   Keymaster

   Link hướng dẫn bạn kiểm tra các giải thích từ Quy chuẩn/ yêu cầu của ASME.
   --> https://cstools.asme.org/Interpretation/SearchInterpretation.cfm.

   Đa số anh em tìm kiếm các giải thích cho các Quy chuẩn như ASME IX, ASME VIII ,...

   Ví dụ, bạn cần hiểu về QW-200.4 trong ASME IX thì tìm đúng code và mở giải thich để in file pdf:
   ___Chọn Quy chuẩn tại ["Standard Designation": BPV Section IX"] > "Search" để chọn tất cả > "Ctrl + F" để tìm các giải thích phù hợp > xem kết quả QW-200.4 - Material Combination.

   Còn rất nhiều các giải thích khác, bạn tự tìm nhé! Kể cả ASME B31.1/31.3, ...

Viewing 0 reply threads
Reply To: ASME Interpretation - xem các giải thích từ ASME
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy